Kodeks postępowania

W Recomedic jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy, uczciwy i przejrzysty. Od wszystkich naszych pracowników oczekujemy profesjonalizmu i szacunku wobec współpracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, nękania ani zastraszania w miejscu pracy. Zobowiązujemy się do tworzenia bezpiecznego i integracyjnego środowiska dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich rasy, płci, wieku, religii, orientacji seksualnej lub jakiejkolwiek innej chronionej cechy.

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą postępować uczciwie i przestrzegać wszystkich praw i przepisów dotyczących naszej działalności. Zachęcamy pracowników do zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących potencjalnego niewłaściwego postępowania lub naruszenia naszego kodeksu postępowania.

Zobowiązujemy się do postępowania etycznego i przejrzystego we wszystkich naszych kontaktach biznesowych. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą unikać konfliktów interesów i ujawniać wszelkie potencjalne konflikty swojemu przełożonemu lub działowi HR.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszego kodeksu postępowania i zapewniania, że odzwierciedla on nasze wartości i oczekiwania naszych pracowników.

Dziękujemy za bycie częścią zespołu Recomedic.

Pierwsza strona Kodeksu Postępowania

Zasady - kodeks postępowania
w firmie Recomedic Damian Mącznik Sp. k.
„Code of conduct” Zobacz „kodeks postępowania” w PDF