Zmiany w Recomedic

07.07.2020

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 2 marca 2020 zmieniliśmy dotychczasową formę prawną Spółki oraz dotychczasowy adres siedziby Spółki.

Zmiana formy prawnej nastąpiła na mocy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, co oznacza m.in. ciągłość w sferze prawnej obu spółek, w szczególności dotychczasowy numer NIP i numer REGON spółki cywilnej pozostają bez zmian.

Aktualnie Spółka ma następujące oznaczenie formy prawnej i następujący adres siedziby spółki:

Recomedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub w wersji skróconej: Recomedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Kuziennicza 10B

59-400 Jawor

Ponadto wskazujemy, iż dotychczasowe numery telefonów nie ulegają zmianie.

Spółka Recomedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831976.

Podpisaliśmy umowę na produkcję, dystrybucję i sprzedaż z naszym partnerem z Norwegii

02.10.2018

Podpisaliśmy umowę na produkcję, dystrybucję i sprzedaż z naszym partnerem z Norwegii. Oznacza to dużo więcej obowiązków, odpowiedzialności oraz wysiłków z obu stron.

Bardzo się cieszymy i myślimy, że to pozytywnie wpłynie na naszą współpracę z naszym partnerem oraz na rozwój naszej firmy.

Podpisanie umowy wiąże się również z inicjacją wdrażania systemu zarządzania jakością ISO9001/ISO13485 oraz ze stałym doskonaleniem procesów w Recomedic.

Uruchomiliśmy nasz sklep z zapytaniami pod adresem recomedic.store

22.08.2018

Zapytania poprzez koszyk zapytań trafiają do naszego systemu i na jego podstawie tworzona jest oferta cenowo-terminowa. Po akceptacji Klienta jest generowane potwierdzenie zamówienia i uruchamiana jego realizacja.

Zapraszamy do składania zapytań.