Zmiany w Recomedic

07.07.2020

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 2 marca 2020 zmieniliśmy dotychczasową formę prawną Spółki oraz dotychczasowy adres siedziby Spółki.

Zmiana formy prawnej nastąpiła na mocy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, co oznacza m.in. ciągłość w sferze prawnej obu spółek, w szczególności dotychczasowy numer NIP i numer REGON spółki cywilnej pozostają bez zmian.

Aktualnie Spółka ma następujące oznaczenie formy prawnej i następujący adres siedziby spółki:

Recomedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub w wersji skróconej: Recomedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Kuziennicza 10B

59-400 Jawor

Ponadto wskazujemy, iż dotychczasowe numery telefonów nie ulegają zmianie.

Spółka Recomedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831976.