Podpisaliśmy umowę na produkcję, dystrybucję i sprzedaż z naszym partnerem z Norwegii

02.10.2018

Podpisaliśmy umowę na produkcję, dystrybucję i sprzedaż z naszym partnerem z Norwegii. Oznacza to dużo więcej obowiązków, odpowiedzialności oraz wysiłków z obu stron.

Bardzo się cieszymy i myślimy, że to pozytywnie wpłynie na naszą współpracę z naszym partnerem oraz na rozwój naszej firmy.

Podpisanie umowy wiąże się również z inicjacją wdrażania systemu zarządzania jakością ISO9001/ISO13485 oraz ze stałym doskonaleniem procesów w Recomedic.