Dofinansowanie UE

Tytuł projektu: „INTERNACJONALIZACJA RECOMEDIC S.C. POPRZEZ UDOSKONALENIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I WYKORZYSTANIE NOWYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI.”

Całkowita wartość Projektu: 132 102,00 zł

Wartość dofinansowania: 91 290,00 zł

Cel projektu: Celem projektu był wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji oferowanych przez firmę produktów.